ข่าวสารจากบริษัทฯ

แจ้งวันหยุดทำการดังนี้ค่ะ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 วันสิ้นปี

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 วันขึ้นปีใหม่

วันที่ 2 มกราคา พ.ศ.2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่