ลวดเหล็กตีเกลียว High Strength

ลวดเหล็กตีเกลียว High Strength

มีขนาดดังนี้

-1/8" (2M)                                         -5/32" (2.5M)

-3/16" (3M)                                       -1/4" (25 sq.mm.)

-5/16" (35 sq.mm.)                          -3/8" (50 sq.mm.)

-7/16" (90 sq.mm.)                          -1/2" (95 sq.mm.)

                                                           -9/16" (120 sq.mm.)

                                                           ความยาวและราคาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-9426214