ลวดเหล็กตีเกลียว/สลิง

ลวดเหล็กตีเกลียว/Galvanized Steel Wire

มีขนาดดังนี้ค่ะ

-25 sq.mm.

-50 sq.mm.

-95 sq.mm.

-120 sq.mm.

ส่วนความยาวและราคาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-9426214 (แจ้งด้วยค่ะว่ามาจากเว็บไซต์) ขอบคุณค่ะ